1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

 I samsvar med Skillnets faglige ansvar respekterer vi ditt personvern og sikrer at dine data behandles med den konfidensialitet og respekt som situasjonen krever. Denne personvernerklæringen er rettet mot deg som vi har et forhold til gjennom vår virksomhet eller deg som en representant for en slik organisasjon (eksisterende, tidligere eller potensiell kunde, leverandør eller forretningspartner); deltok på arrangementer; besøkte nettsiden vår; eller på annen måte hatt kontakt med oss, for eksempel som ansatt i en myndighet.

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 2. BEHANDLINGSANSVARLIG PERSONOPPLYSNINGER

Skillnet AS, org. nr. 559112-0091, registrert på adressen Sveavägen 31, 111 34 Stockholm er behandlingsansvarlig av personopplysninger for slik behandling som beskrevet i denne informasjonsteksten.

3. KONTAKT FOR SPØRSMÅL OM PERSONOPPLYSNINGER

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss via vårt kontaktskjema.

4. PERSONVERNSOMBUD

Vi har utnevnt et personvernombud som en del av vårt personopplysningsarbeid. Representantens rolle er å kontrollere at vi overholder personvernlovgivningen ved blant annet å samle inn informasjon om hvordan Skillnet behandler personopplysninger, gjennomføre kontroller og informere, gi råd og gi anbefalinger. Du kan kontakte vårt personvernombud ved å sende inn en kontaktforespørsel via dette skjemaet med overskriften «Databeskyttelsesansvarlig» eller via post: Databeskyttelsesansvarlig, Box 27051, 102 51 Stockholm.

5. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI OM DEG?

Vi samler inn og behandler alle personopplysninger som du gir oss, for eksempel når du sender oss en e-post eller registrerer deg for et arrangement. Kildene vi samler inn personopplysninger fra generelt er angitt nedenfor under punkt 6.

Personopplysninger vi behandler:

 • Grunnleggende informasjon som navnet ditt og navnet på organisasjonen du representerer;
 • Kontaktdetaljer som adresse, e-postadresse og telefonnummer;
 • Betalings- og transaksjonsinformasjon, dersom betalinger skal gjøres til, fra eller via Skillnet AS;
 • Teknisk informasjon som informasjon om ditt besøk på nettstedet vårt eller atferdsdata knyttet til digitale aktiviteter;
 • Informasjon du oppgir i forbindelse med møter eller arrangementer, for eksempel tilgjengelighet og informasjon om møtedeltaker;
 • Identitetsdokumenter eller bakgrunnsinformasjon som vi mottok fra deg eller samlet inn som en del av kundekunnskapen vår;
 • Personopplysninger gitt til oss av våre kunder, på vegne av våre kunder eller etablert som en del av vårt oppdrag eller via annen relevant kommunikasjon med oss;
 • Bilder og videoer tatt opp på våre arrangementer eller lastet opp via vår nettside eller via annen digital kommunikasjon.

6. KILDER TIL PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler personopplysninger innenfor rammen av vår virksomhet i forbindelse med oppdrag vi utfører for våre kunder. Vi behandler identitetsdokumenter og bakgrunnsinformasjon som en del av vår kundekunnskap, økonomi administrasjon og markedsføring. Slik behandling inkluderer forebygging av hvitvasking, identitetskontroll, kvalitetsgjennomgang av leverandører og kredittopplysninger. Vi behandler også personopplysninger som overføres til oss fra våre kunder og partnere innenfor rammen av deres bilaterale forretnings forbindelser. Personopplysninger overføres til tredjepart i den grad det er nødvendig for å utføre vårt oppdrag. Vi samler inn informasjon om deg og andre:

 • Når vi starter et forretningsforhold eller når vi utfører oppdrag for våre kunder og samarbeidspartnere;
 • Gjennom lokalt lagrede digitale filer («informasjonskapsler») og andre sporingstjenester på nettstedet vårt;
 • Via e-post og andre digitale meldinger sendt til og fra ansatte ved Skillnet AS;
 • Når du gir oss informasjonen gjennom kontakt med oss ​​via møter, samtaler, sosiale medier, arrangementer eller ved å fylle ut kontaktskjemaer.

Vi kan også samle inn eller motta informasjon om deg fra andre kilder, for eksempel:

 • Offentlige registre;
 • Forretningskataloger;
 • Myndigheter;
 • Internasjonale organisasjoner;
 • Offentlige databaser.

Vi bruker ulike verktøy for å gjennomgå og føre statistikk over besøk og bruk av nettsiden vår. Dette gjøres gjennom bruk av informasjonskapsler. Du kan til enhver tid nekte bruk av informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din. Dette kan imidlertid påvirke brukeropplevelsen. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler her. Når du bruker visse deler av nettstedet, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger, for eksempel når du registrerer deg for et arrangement eller registrerer en brukerkonto. Formålet med behandlingen av personopplysninger i disse tilfellene er klart av sammenhengen og vi bruker personopplysningene du da oppgir kun til det formålet.

7. FORMÅLET MED INNSAMLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

 Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

 • Analyse av nettstedets bruk. Behandlingen er nødvendig på grunn av Skillnet ASs berettigede interesse i å kunne forstå hvordan nettsiden vår og våre digitale tjenester brukes, hvilken informasjon som etterspørres, hvordan brukervennligheten og brukervennligheten oppleves av brukerne og hvordan den kan forbedres slik at vi kan tilby brukerne våre den best mulige opplevelsen;
 • For å kunne gi data på din forespørsel. Behandlingen er nødvendig på grunn av din og Skillnet ASs legitime interesse i å kunne tilfredsstille din forespørsel om informasjon om din aktivitet og bruk av våre tjenester;
 • For å kunne markedsføre våre tjenester gjennom for eksempel nyhetsbrev, publikasjoner og arrangementer. Behandlingen er nødvendig på grunn av Skillnet ASs berettigede interesse i å kunne markedsføre sine tjenester.
 • For å kunne administrere vårt forhold til deg og våre kunder og vedlikeholde kontaktlistene våre. Behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle våre avtaler med deg, hvis noen finnes, samt på grunn av Skillnet ASs legitime interesse i å kunne administrere forholdet til deg eller organisasjonen du representerer.
 • For å oppfylle våre juridiske forpliktelser. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser, inkludert våre forpliktelser overfor deg og din organisasjon, samt all gjeldende nasjonal og internasjonal lovgivning.
 • For å etablere, hevde eller forsvare juridiske krav. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne faststille, håndheve eller forsvare rettskrav.

8. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når vi behandler personopplysninger for å utføre et oppdrag for en kunde, lagrer vi dine personopplysninger i ti år eller den perioden oppdragets art krever i henhold til norsk lovgivning. Vi lagrer dine personopplysninger for å kontakte deg for markedsføringsformål i ett år fra vi enten samlet inn dataene dine eller sist brukte dataene dine for å kontakte deg.

Når vi behandler personopplysninger utenfor situasjonene spesifisert ovenfor, lagrer vi dine personopplysninger så lenge det er berettiget ut fra konteksten og norsk lovgivning. Dette kan for eksempel være når: vi har kontakt med deg via e-post, når du deltar på et arrangement, når vi gir informasjon på din forespørsel, informasjon i informasjonskapsler eller på grunn av en juridisk forpliktelse.

9. DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

 Vi kan dele dine personopplysninger med pålitelige tredjeparter som vi har inngått avtaler med for å sikre at dine personopplysninger behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen. Personopplysninger kan deles med følgende parter:

 • Skillnets øvrige avdelinger for informasjon og kunnskapsutveksling, ressursallokering og formålene angitt i denne policyen;
 • Eksterne leverandører av tjenester som støtte, tekstbehandling, oversettelser eller anmeldelse;
 • IT-tjenesteleverandører;
 • Tredjeparter innenfor rammen av vårt oppdrag, som kunder, leverandører, partnere, myndigheter, etc.;
 • Tredjeparter involvert i organiseringen av arrangementer, for eksempel hoteller, arrangører eller forelesere;
 • Tredjeparter, når det er nødvendig på grunn av en juridisk forpliktelse. Hvis vi skulle være forpliktet til å utlevere dine personopplysninger på grunn av et påbud eller lignende, vil vi informere deg i den grad vi ikke er juridisk forhindret fra å gjøre det;
 • Sosiale medier som Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter og andre. Hvis du bruker disse tjenestene, viser vi til den respektive tjenestens policy for informasjon om hvordan de behandler personopplysninger.

Vi overfører ikke dine personopplysninger ved å selge dine personopplysninger eller på annen måte gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for kommersielle formål uten ditt samtykke.

10. BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk, avsløring, endring eller sletting i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning/GDPR. Slike tiltak inkluderer, men er ikke begrenset til, fysisk tillgang till lokaler, saksbehandlingssystemer, kryptering, autorisasjonsbegrensninger, retningslinjer osv.

11. LAND SOM PERSONOPPLYSNINGER KAN OVERFØRES TIL

 I tillegg til det som er uttrykkelig angitt nedenfor, behandler vi kun personopplysningene dine innenfor EU/EØS. Noen av Skillnets IT-tjenesteleverandører har sin virksomhet i USA. Når personopplysninger deles med disse leverandørene, har Skillnet sørget for at beskyttelsesnivået tilsvarer det som gjelder innenfor EU/EØS, gjennom leverandørenes tilknytning til EU-US-rammeverket. Privacy Shield, i samsvar med artikkel 45 i personvernforordningen.

Innenfor rammen av vår håndtering av oppdrag mellom kunder og leverandører av IT-tjenester, kan vi i enkelttilfeller ha behov for å overføre personopplysninger til tredjeland. I disse tilfellene sikrer vi at det gjøres i samsvar med gjeldende personverns lovgivning, enten ved at landet som dataene overføres til har et tilsvarende nivå av beskyttelse for dine personopplysninger, at vi har tatt passende sikkerhetstiltak, at du har samtykket til den, eller at overføringen er nødvendig på grunn av noen av formålene i artikkel 49 i personvernforordningen.

12. HVILKE RETTIGHETER HAR DU ANGÅENDE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

 12.1 Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Vi vil da stanse denne behandlingen. Kontakt oss dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt på info@skillnet.se

12.2 Du har rett til å få bekreftelse på om hvordan personopplysninger om deg behandles og i så fall få tilgang til personopplysningene. Du vil da motta et utdrag med hovedsakelig følgende informasjon: formål med behandlingen, kategorier av personopplysninger, kategorier av mottakere, lagringsperioder og hvor informasjonen kommer fra.

12.3 Du har rett til å be om at uriktige opplysninger blir rettet uten ugrunnet opphold. Du har også rett til, når det er hensiktsmessig, å fylle ut ufullstendige personopplysninger.

12.4 Du har under visse omstendigheter rett til å få slettet personopplysningene dine (hvis: behandlingen ikke lenger er nødvendig, du trekker tilbake samtykket ditt, det ikke er legitime grunner etter din innsigelse, behandlingen skjer på en ulovlig måte, sletting er nødvendig pga. en juridisk forpliktelse eller personopplysningene som samles inn med tilbud om nettjenester).

12.5 Dersom dine personopplysninger behandles på grunnlag av en generell eller berettiget interesse, har du rett til å motsette deg behandlingen. Du har for eksempel rett til å motsette deg at opplysningene dine behandles for markedsføringsformål. Hvis du protesterer mot behandlingen, må den opphøre med mindre vi enten kan påvise tvingende legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter; eller trenger dataene for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

12.6 Du har rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses (hvis: du bestrider nøyaktigheten av dataene, behandlingen er ulovlig og du ber om begrensning i stedet for sletting, du trenger dataene for et rettslig krav eller du har protestert til behandlingen og venter på en kontroll).

12.7 Du har rett til å motta personopplysninger som du har gitt oss i et maskinlesbart format. Retten gjelder data som behandles automatisk og med støtte fra en avtale (med deg) eller ditt samtykke. Du har også rett til å be om at disse opplysningene overføres til en annen personopplysnings ansvarlig dersom det er teknisk mulig.

 12.8 Hvis du ikke er fornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, som er den norske tilsynsmyndigheten. Du har også rett til å kontakte tilsynsmyndigheten i landet der du bor eller arbeider.

12.9 Skillnets personvernerklæring gjelder kun for slik behandling som skjer i henhold til denne erklæring. Vi er ikke ansvarlige for personopplysninger som behandles når du besøker en nettside via en av lenkene våre. Se de respektive nettsidene for hvordan de behandler personopplysninger.